• mukaddesata hürmet yaşlıya hürmet

    Mukaddesata Saygı Gerekiyor

    Mukaddesata Saygı Göstermek hepimizin vazifesidir. Nasıl ki toplumda bireysel eşitlik önemlidir. Aynı şekilde dini söylem ve davranışlarımızda da saygılı olmalıız.